AirCover

Umfangsmesta verndin í ferðaþjónustu.
Alltaf innifalin og kostar aldrei neitt.
Einungis hjá Airbnb.

AirCover

Umfangsmesta verndin í ferðaþjónustu.
Alltaf innifalin og kostar aldrei neitt.
Einungis hjá Airbnb.

AirCover veitir fjórfalda vernd fyrir hvern gest í hverri dvöl

Bókunarvernd

Ef svo ólíklega vill til að gestgjafi þurfi að afbóka minna en 30 dögum fyrir innritun finnum við fyrir þig svipað eða betra heimili—eða endurgreiðum þér.

Innritunarábyrgð

Ef þú getur ekki innritað þig í dvölina, og gestgjafinn getur ekki leyst úr vandamálinu, finnum við fyrir þig svipað eða betra heimili í jafn langan tíma og upphaflega dvölin átti að vera—eða endurgreiðum þér.

Lýsingarábyrgð

Ef þú kemst að því að eignin sé ekki eins og hún var auglýst (til dæmis ef ísskápurinn hættir að virka og gestgjafinn getur ekki lagað hann í fljótu bragði eða svefnherbergin eru færri en þau áttu að vera) hefur þú þrjá daga til að tilkynna málið og við finnum fyrir þig svipað eða betra heimili—eða endurgreiðum þér.

Öryggisaðstoð allan sólarhringinn

Ef þú finnur til óöryggis færðu forgangsaðstoð hjá sérþjálfuðum öryggisfulltrúum, dag sem nótt.
Frekari upplýsingar um hvernig AirCover verndar bókunina þína og allar undanþágur sem eiga við.

AirCover er aðeins í boði hjá Airbnb

AirbnbSamkeppnin
Bókunarvernd
Innritunarábyrgð
Lýsingarábyrgð
Öryggisaðstoð allan sólarhringinn
Ávinningur af AirCover samanborinn við alhliða vernd sem beinir keppinautar okkar bjóða upp á að kostnaðarlausu eins og staðan var í mars 2022.

AirCover gildir um hverja bókun

Svör við spurningum

Finnurðu ekki það sem þú leitar að? Opnaðu hjálparmiðstöðina

AirCover er líka fyrir gestgjafa

Hefurðu áhuga á gestaumsjón? Þú getur byrjað af öryggi með AirCover fyrir gestgjafa.
Kynntu þér gestgjafahlutverkið