Tillögur birtast þegar slegið er inn í leitarreitinn. Notaðu örvarnar upp og niður við yfirferð. Ýttu á „enter“ til að velja. Ef nokkur orð eru valin saman eru þau notuð sem leitarstrengur. Ef tillagan er hlekkur opnast sú síða í vafranum.

Bókun á gistingu

Grundvallaratriðin

 • Leiðbeiningar • Gestur

  Bókun á ferð: Hvað skal gera ef þú hefur ekki gert þetta áður

  Fáðu upplýsingar um bókunarferli Airbnb, hvernig bókun er staðfest, sértilboð beint frá gestgjafa og fleira.
 • Leiðbeiningar • Gestur

  Með hve löngum fyrirvara þú getur bókað

  Hægt er að bóka með allt að tveggja ára fyrirvara en framboð er breytilegt eftir gestgjöfum.
 • Leiðbeiningar • Gestur

  Bókun fyrir vini og ættingja

  Einstaklingur sem er í einkaferð á Airbnb þarf sjálfur að ganga frá sinni bókun.
 • Leiðbeiningar • Gestur

  Að heimsækja eign fyrir bókun

  Við mælumst til þess að allir gestir ljúki við bókanir sínar á Airbnb áður en fólk hittist til að tryggja öryggi sitt og friðhelgi.
 • Leiðbeiningar • Gestur

  Deiligisting bókuð

  Deiligisting er eiginleiki sem gerir þér kleift að skipta lengri gistingu á milli tveggja mismunandi eigna.
 • Leiðbeiningar • Gestur

  Að búa í eign á Airbnb í stað þess að leigja

  Finndu gistingu sem varir í 28 nætur eða lengur á Airbnb.
 • Leiðbeiningar • Gestur

  Að vera tillitssamur gestur

  Tengsl við aðra samfélagsmeðlimi okkar eru lykilatriði í ferðalögum, allt frá því að deila sögunni í æviágripinu að því að skrifa heiðarlegar umsagnir.
 • Handbók • Gestur

  AirCover fyrir gesti

  AirCover fyrir gesti fylgir með hverri bókun. Ef alvarlegt vandamál skyldi koma upp í skráðri eign á Airbnb og viðkomandi gestgjafi getur ekki leyst úr því, aðstoðum við þig við að finna álíka eign á svipuðu verði í samræmi við framboð, en að öðrum kosti endurgreiðum við þér að fullu eða að hluta til.
 • Lagalegir skilmálar

  AirCover fyrir gesti og ferða- eða bókunartrygging

  AirCover fyrir gesti er frábrugðið ferða- eða bókunartryggingu. AirCover fyrir gesti fylgir með hverri bókun að kostnaðarlausu en hægt er að kaupa aðskilda ferðatryggingu (fyrir gesti í Bandaríkjunum, ESB og Bretlandi) eða bókunartryggingu (fyrir gesti í Frakklandi) þegar gengið er frá greiðslu.
 • Leiðbeiningar • Gestur

  Ef ekki tókst að ganga frá bókuninni

  Nokkrar ástæður fyrir því að ekki sé hægt að ganga frá bókun geta verið ófrágengin staðfesting á auðkenni, bókunarskimun, vandamál með greiðslu og framboð á eign.

Kröfur

 • Leiðbeiningar

  Bókunarkröfur

  Þegar undirstöðuatriðin eru komin (nafn, netfang og símanúmer) þurfum við aðeins meiri upplýsingar til að þú getir bókað gistinguna.
 • Samfélagsreglur • Gestur

  Aldurskröfur

  Þú þarft að hafa náð 18 ára aldri til að bóka eða taka á móti gestum á Airbnb.
 • Reglur • Gestur

  Ferðast með börnum

  Já, börn geta ferðast á Airbnb en sumir gestgjafar láta vita að eignir þeirra séu séu ekki öruggar eða hentugar fyrir börn eða ungbörn.
 • Samfélagsreglur

  Aðgengisstefna

  Samfélagið okkar byggir á því að sýna öllu fólki virðingu og samkennd og í því felst líka að taka vel á móti og styðja við fólk með fötlun. Þegar gestir sem nota Airbnb óska eftir sanngjarnri aðlögun eða sérþjónustu ætti almennt séð ætti ekki að mismuna þeim eða neita þeim um þjónustu. Í sumum lögsagnarumdæmum eru víðari eða þrengri kvaðir í lögum um það hvað felst í sanngjarnri tillátssemi gestgjafa. Gestgjafar og gestir verða að fullnægja þessum lagaskilyrðum.
 • Reglur • Gestur

  Bókun á Kúbu

  Airbnb hefur fengið sérstaka heimild bandaríska fjármálaráðuneytisins sem gerir okkur kleift að bjóða upp á ferðir annarra en bandarískra ríkisborgara til Kúbu.
 • Leiðbeiningar • Gestur

  Bókun í Japan

  Gagnlegar upplýsingar um það sem vita þarf fyrir bókun á gistingu í Japan, þar á meðal upplýsingar sem gefa þarf gestgjafa.

Samskipti við gestgjafa og forsamþykki

Bókunarbeiðnir