Tillögur birtast þegar slegið er inn í leitarreitinn. Notaðu örvarnar upp og niður við yfirferð. Ýttu á „enter“ til að velja. Ef nokkur orð eru valin saman eru þau notuð sem leitarstrengur. Ef tillagan er hlekkur opnast sú síða í vafranum.

Grundvallaratriðin

 • Leiðbeiningar • Gestur

  Bókun á ferð: Hvað skal gera ef þú hefur ekki gert þetta áður

  Fáðu upplýsingar um bókunarferli Airbnb, hvernig bókun er staðfest, sértilboð beint frá gestgjafa og fleira.
 • Leiðbeiningar • Gestur

  Með hve löngum fyrirvara þú getur bókað

  Hægt er að bóka með allt að tveggja ára fyrirvara en framboð er breytilegt eftir gestgjöfum.
 • Leiðbeiningar • Gestur

  Bókun fyrir vini og ættingja

  Einstaklingur sem er í einkaferð á Airbnb þarf sjálfur að ganga frá sinni bókun.
 • Leiðbeiningar • Gestur

  Að heimsækja eign fyrir bókun

  Við mælumst til þess að allir gestir ljúki við bókanir sínar á Airbnb áður en fólk hittist til að tryggja öryggi sitt og friðhelgi.
 • Leiðbeiningar • Gestur

  Deiligisting bókuð

  Deiligisting er eiginleiki sem gerir þér kleift að skipta lengri gistingu á milli tveggja mismunandi eigna.
 • Leiðbeiningar • Gestur

  Að búa í eign á Airbnb í stað þess að leigja

  Finndu gistingu sem varir í 28 nætur eða lengur á Airbnb.
 • Leiðbeiningar • Gestur

  Að vera tillitssamur gestur

  Tengsl við aðra samfélagsmeðlimi okkar eru lykilatriði í ferðalögum, allt frá því að deila sögunni í æviágripinu að því að skrifa heiðarlegar umsagnir.
 • Handbók • Gestur

  AirCover fyrir gesti

  AirCover fyrir gesti fylgir með hverri bókun. Ef alvarlegt vandamál skyldi koma upp í skráðri eign á Airbnb og viðkomandi gestgjafi getur ekki leyst úr því, aðstoðum við þig við að finna álíka eign á svipuðu verði í samræmi við framboð, en að öðrum kosti endurgreiðum við þér að fullu eða að hluta til.
 • Lagalegir skilmálar

  AirCover fyrir gesti og ferða- eða bókunartrygging

  AirCover fyrir gesti er frábrugðið ferða- eða bókunartryggingu. AirCover fyrir gesti fylgir með hverri bókun að kostnaðarlausu en hægt er að kaupa aðskilda ferðatryggingu (fyrir gesti í Bandaríkjunum, ESB og Bretlandi) eða bókunartryggingu (fyrir gesti í Frakklandi) þegar gengið er frá greiðslu.
 • Leiðbeiningar • Gestur

  Ef ekki tókst að ganga frá bókuninni

  Nokkrar ástæður fyrir því að ekki sé hægt að ganga frá bókun geta verið ófrágengin staðfesting á auðkenni, bókunarskimun, vandamál með greiðslu og framboð á eign.