AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover

Vernd frá A til Ö. Öllum gestgjöfum að kostnaðarlausu. Einungis á Airbnb.

Ábyrgðartrygging nemur allt að 1 milljón Bandaríkjadala

Þú nýtur verndar, jafnvel í þeim undantekningartilvikum að gestur verði fyrir meiðslum.

1 milljón Bandaríkjadala tjónavernd

Við bætum tjón sem gestir valda á fasteign þinni og eigum, þar með töldum verðmætum.

Vernd vegna gæludýratjóns

Engar áhyggjur: Verndin nær einnig yfir óvænt tjón af völdum gæludýra.

Djúphreinsivernd

Við bætum þér upp óvæntan kostnað við þrif.

Vernd gegn tekjutapi

Airbnb endurgreiðir tekjutap sé hætt við staðfestar bókanir vegna tjóns.

14 daga kröfutímabil

Þú hefur 14 daga til að tilkynna tjón, jafnvel þótt ekkert bil sé milli bókana.

Hraðari endurgreiðslur

Gestgjafar fá hraðari endurgreiðslu vegna tjóns af völdum gesta (vanalega eftir 9 daga).

Hraðari þjónusta fyrir ofurgestgjafa

Ofurgestgjafar fá aðgang að sérstakri símalínu með forgangsaðstoð.

AirCover er aðeins í boði hjá Airbnb

AirbnbSamkeppnin
Ábyrgðartrygging nemur allt að 1 milljón Bandaríkjadala
Tjónavernd nemur allt að 1 milljón Bandaríkjadala
Vernd vegna gæludýratjóns
Djúphreinsivernd
Vernd gegn tekjutapi
14 daga kröfutímabil
Hraðari endurgreiðslur
Hraðari leið fyrir ofurgestgjafa
Ávinningur af AirCover samanborið við það sem helstu keppinautar okkar bjóða upp á að kostnaðarlausu.
Alltaf innifalið og kostar aldrei neitt þegar þú færð gesti.

Svör við spurningum

Finnurðu ekki það sem þú leitar að? Opnaðu hjálparmiðstöðina.
Frekari upplýsingar um AirCover trygginguna og allt það sem hún hefur upp á að bjóða ásamt skilmálum má finna .

Prófaðu gestaumsjón á Airbnb

Slástu í hópinn. Við hjálpum þér í gegnum allt ferlið.