Haltu áfram til að sjá tillögur að niðurstöðum

  Hve mikið innheimtir Airbnb af gestgjöfum?

  Kynntu þér hvernig gjöld Airbnb fyrir gestgjafa og gesti hafa áhrif á gistirekstur þinn.
  Höf: Airbnb, 16. nóv. 2020
  5 mín. lestur
  Síðast uppfært 14. sep. 2021

  Aðalatriði

  • Þjónustugjald flestra gestgjafa er fast 3% af millisamtölu bókunar

  • Þjónustugjald gesta er yfirleitt í kringum 14% af millisamtölu bókunarinnar

  • Þessi gjöld hjálpa Airbnb að reka og styðja við gestgjafa með markaðsstarfsemi, gestgjafavernd og fleiru

  Gestaumsjón er leið til að afla tekna fyrir marga og tengjast ferðamönnum frá öllum heimshornum. En hve mikið innheimtir Airbnb og hvaða áhrif hefur það á gestgjafa og gesti?

  Ef þú ert með góðan skilning á þjónustgjöldum Airbnb, hvað þau eru og hvers vegna við erum með þau; getur þú sett upp verðstefnu sem er skynsamleg fyrir þig og eignina þína.

  Hve mikið innheimtir Airbnb?

  Flestir gestgjafar greiða fast þjónustugjald sem nemur 3% af millisamtölu bókunarinnar. Millisamtalan er gistináttaverð ásamt ræstingagjaldi* og gjaldi fyrir viðbótargesti, ef við á, að undanskildum gjöldum Airbnb og sköttum. Þjónustugjald gesta er yfirleitt í kringum 14% af millisamtölu bókunarinnar.

  Ef þú innheimtir til dæmis USD 300 fyrir gistingu í 3 nætur auk USD 60 ræstingagjald er millisamtala bókunarinnar USD 360. Um 3% (USD 10,80) af þeirri upphæð er dregið af tekjum þínum sem hluti af þjónustugjaldi gestgjafa og 14% (USD 50,40) er innheimt af gestum og innifalið í heildarupphæðinni sem þeir greiða. Í þessu dæmi:

  • Þú myndir vinna þér inn USD 349,20
  • Gesturinn myndi greiða USD 410,40

  Þjónustugjöld Airbnb eru samkeppnishæf og við innheimtum ekki gjald fyrir úrvinnslu greiðslna sem gerir gestgjöfum kleift að halda hærri hluta af tekjum sínum.

  Þjónustugjald flestra gestgjafa er fast 3% af millisamtölu bókunar.

  Af hverju innheimtir Airbnb þjónustugjöld?

  Við reiðum okkur á gjöld til að Airbnb virki snurðulaust og til að standa straum af kostnaði við vörur og þjónustu sem hjálpa þér að deila eigninni þinni, þar á meðal:

  • Þjónustuver sem er opið allan sólarhringinn
  • Markaðssetning til gesta í gegnum Google, samfélagsmiðla og fleira
  • Vernd fyrir þig og eignina þína
  • Fræðslugögn fyrir gestgjafa

  Gera gestir sér grein fyrir þessum gjöldum?

  Já. Þjónustugjöld og ræstingagjöld* eru sýnd gestum svo að þeir skilji betur heildarverðið sem þeir greiða. Staðbundnir skattar, ef við eiga, eru reiknaðir á greiðslusíðunni.

  Hvar get ég séð hve mikið gestirnir mínir munu borga?

  Þegar bókun er staðfest eru öll viðeigandi gjöld sýnd í sundurliðun verðs í bókunarupplýsingum gestgjafa og staðfestingarpósti bókunar svo að þú getir greinilega séð eftirfarandi:

  • Gjöld og skattar sem Airbnb innheimtir
  • Öll viðbótargjöld sem þú innheimtir (eins og ræstingagjald)
  • Heildarverðið sem gestir þínir munu greiða
  • Útborgunina til þín

  Þetta þýðir að þú þarft aldrei að leita að heildarverði hjá þér þegar þú svarar spurningum gesta eða gerir breytingar. Þegar augljóst er hve mikið gestir borga verða verðstefnur, endurgreiðslur, afbókanir og breytingar á bókunum auðveldari.

  Það hjálpar mér að halda heildarverðinu samkeppnishæfu að þekkja sundurliðun verðsins hjá mér að fullu. Þetta leiðir til ánægðari gesta og betri umsagna.
  Oliver,
  Brooklyn, New York

  *Að undanskildum gestgjöfum sem bjóða gistingu á meginlandi Kína. Frekari upplýsingar

  Upplýsingarnar í þessari grein gætu hafa breyst frá birtingu.

  Aðalatriði

  • Þjónustugjald flestra gestgjafa er fast 3% af millisamtölu bókunar

  • Þjónustugjald gesta er yfirleitt í kringum 14% af millisamtölu bókunarinnar

  • Þessi gjöld hjálpa Airbnb að reka og styðja við gestgjafa með markaðsstarfsemi, gestgjafavernd og fleiru

  Airbnb
  16. nóv. 2020
  Kom þetta að gagni?