Gestgjafaábyrgð Airbnb

Vernd gegn eignatjóni upp að USD 1 milljón fyrir hvern gestgjafa og hverja eign á skrá - án endurgjalds.
Innifalið með hverri og einni bókun
Í hvert sinn sem gestur bókar hjá þér og gistir nýtur þú sjálfkrafa verndar gestgjafaábyrgðarinnar okkar.
Alhliða umhyggja
Vernd gegn eignatjóni upp að 1 milljón Bandaríkjadala ef þú skyldir þurfa á því að halda. Sú hæsta fjárhæð í boði innan ferðaþjónustunnar. Við stöndum með samfélaginu okkar.

Við stöndum með þér með gestgjafaábyrgðinni okkar

Við einsetjum okkur að samfélagið okkar sé öruggt og njóti trausts um allan heim. Við útvegum skilaboðakerfi og úrlausnartól á Netinu þar sem þú getur látið gesti vita af skemmdum og þar sem gestir geta svarað þér. Gestgjafaábyrgðinni okkar er ætlað að hjálpa til ef gestur getur ekki eða vill ekki borga.
Hvað nýtur verndar?
 • Eignatjón hjá gestgjafa (á heimili, íbúð, herbergjum og munum)
 • Allar eignir á Airbnb í öllum löndum
  Greiðslur vegna gestgjafaábyrgðarinnar falla undir skilmála gestgjafaábyrgðarinnar.
   Verði tjón þarf að sýna gögn (ljósmyndir, kvittanir o.s.frv.) í úrlausnarferlinu. Vinsamlegast kynntu þér skilmála gestgjafaábyrgðarinnar varðandi skilyrði, takmarkanir og undanþágur.
   Hvað nýtur ekki verndar?
   • Líkamstjón og kröfur vegna eignatjóns þriðju aðila (en þau mál heyra undir gestgjafatrygginguna okkar)
   • Tjón á sameiginlegum svæðum eða sameign byggingar sem eru ekki innan eignarinnar sjálfrar.
   • Reiðufé og verðbréf
   • Tjón af völdum gæludýra
   • Skemmdir vegna almenns slits
    Gestgjafaábyrgðin gæti verið með takmarkaðri vernd vegna tiltekinna hluta svo sem: listaverka, fornmuna (þ.m.t. húsgagna og skartgripa), verðmætra motta, safngripa og annarra hluta.
    Þarftu að tilkynna eignatjón?
    Vinsamlegast hafðu samband við okkur til að tilkynna eignatjón.
    Gestgjafaábyrgðin er ekki trygging. Ef þú vilt vernda þig umfram gestgjafaábyrgðina hvetur Airbnb þig eindregið til að kaupa tryggingu sem ver þig og eignina þína gegn tjóni gesta sem fellur ekki undir skilmála gestgjafaábyrgðarinnar.
    Ertu til reiðu að taka á móti gestum?
    Taktu næsta skref til að afla tekna með heimilinu þínu.
    Frekari upplýsingar
    Meira um gestgjafaábyrgðina okkar