Stökkva beint að efni
Haltu áfram til að sjá tillögur að niðurstöðum

  Reglur gegn mismunun

  Síðast uppfært: 30. október 2020

  Airbnb er í eðli sínu opið samfélag sem miðar að því að færa íbúa heimsins nær hverjum öðrum með því að efla innihaldsrík samskipti fólks alls staðar að úr heiminum. Samfélag okkar samanstendur af milljónum einstaklinga sem eru íbúar nærfellt allra landa heimsins. Þetta samfélag er ótrúlega fjölbreytt og þar kemur saman fólk sem tilheyrir ólíkri menningu og hefur misjöfn gildi og viðmið.

  Airbnb samfélagið hefur skuldbundið sig til að skapa heim þar sem fólk af ólíku bergi brotið upplifir að það sé velkomið og það virt, hversu langt í burtu sem það ferðast. Skuldbindingin hvílir á tveimur meginreglum sem eiga við gestgjafa og gesti Airbnb: samkennd og virðingu. Við deilum þessum meginreglum þannig að allir meðlimir samfélags okkar upplifi að þeir séu velkomnir á verkvangi Airbnb hver svo sem í hlut á, hvaðan sem fólk kemur, hver sem trú þess er eða hvert ást þeirra beinist. Airbnb er ljóst að sum lögsagnarumdæmi heimila krefjast mismununar milli einstaklinga á grundvelli þátta eins og þjóðernisuppruna, kyns, hjúskaparstöðu eða kynhneigðar og krefst þess ekki að gestgjafar brjóti landslög eða grípi til aðgerða sem gætu varðað við lög. Airbnb mun veita frekari leiðsögn og breyta stefnu sinni gegn mismunun þannig að hún endurspegli heimildir og ákvæði lögsagnarumdæma sem við eiga.

  Þó að við teljum ekki að eitt fyrirtæki geti krafist samhljóms meðal alls fólks teljum við eigi að síður að Airbnb samfélagið geti stuðlað að samkennd og skilningi milli ólíkra menningarheima. Við höfum öll helgað okkur því að gera allt sem við getum til að útrýma öllum tegundum ólögmætrar hlutdrægni, mismununar og fordóma af verkvangi okkar. Við viljum hvetja til þess að í menningu samfélags Airbnb (meðal gesta, gestgjafa og fólks sem er rétt að íhuga hvort það vilji nota verkvang okkar) geri fólk meira en bara sýna fylgispekt við lagabókstafinn. Þess vegna samþykkjum við öll, starfsfólk Airbnb, gestgjafar og gestir, að lesa og hegða okkur í samræmi við eftirfarandi stefnu svo að samfélag okkar megi eflast og markmið okkar um að allir upplifi að þeir tilheyri samfélagi okkar og upplifi sig velkomna alls staðarnái fram að ganga.

  • Samkennd – Við bjóðum fólk velkomið af sannri gestrisni og með opnum huga án tillits til uppruna þess. Þegar fólk skráir sig á Airbnb, hvort sem það er sem gestgjafi eða gestur, kemur það í samfélag sem einkennist af samkennd. Hlutdrægni, fordómar, kynþáttahyggja og hatur eiga ekki heima á verkvangi okkar né samfélagi. Þó að áskilið sé að gestgjafar fylgi öllum viðeigandi lögum sem banna mismunun á grundvelli þátta eins og kynþáttar, trúar, þjóðernisuppruna og annarra þátta sem taldir eru upp hér að neðan, er markmið okkar að gera meira en að sýna fylgispekt við þær lágmarkskröfur sem okkur eru settar í lögum.
  • Virðing – Við sýnum hverju öðru virðingu í samskiptum og viðskiptum. Airbnb tekur tillit til þess að landslög og viðmið eru breytileg eftir heimshlutum og fer fram á það við gesti og gestgjafa að þeir virði landslög og komi fram af virðingu þó að um sé að ræða skoðanir sem endurspegla ekki hugmyndir og uppeldi viðkomandi. Meðlimir Airbnb samfélagsins gera það ótrúlega fjölbreytt hvað varðar bakgrunn, skoðanir og siði. Með því að tengja saman fólk af ólíkum uppruna eflir Airbnb skilning á því sammannlega sem allt fólk deilir með sér og grefur undan fordómum sem eiga rætur sínar í mistúlkun, röngum upplýsingum eða misskilningi.

  Sérstakar leiðbeiningar fyrir gestgjafa innan Bandaríkjanna, Evrópusambandsins og Kanada

  Almennt séð munum við kynna okkur öll viðeigandi alríkislög, fylkislög og landslög sem varða húsnæði og gistirými fyrir almenning. Sum lögsagnarumdæmi gætu verið með frekari lagaskilyrði sem auka eða takmarka vernd borgaralegra réttinda samfélagsmeðlima. Gestgjöfum ber að fara að slíkum lagaskilyrðum. Gestgjafar ættu að hafa samband við þjónustuver Airbnb ef einhverjar spurningar vakna varðandi skuldbindingar þeirra um að fylgja þessari stefnu Airbnb gegn mismunun. Airbnb mun birta frekari leiðsögn innan skamms um stefnu gegn mismunun hvað varðar lögsagnarumdæmi utan Bandaríkjanna. Í samræmi við þessa stefnu munu gestgjafar í gestgjafasamfélagi okkar innan Bandaríkjanna, Evrópusambandsins og Kanada fylgja þessum reglum þegar þeir íhuga mögulega gesti eða taka á móti gestum:

  Kynþáttur, litaraft, uppruni, þjóðerni, trúarbrögð, kynhneigð, kynvitund eða hjúskaparstaða

  • Gestgjafar á Airbnb mega ekki:
   • Hafna bókun á grundvelli kynþáttar, litarafts, uppruna, þjóðernis, trúarbragða, kynhneigðar, kynvitundar eða hjúskaparstöðu.
   • Setja önnur skilyrði eða skilmála á grundvelli kynþáttar, litarafts, uppruna, þjóðernis, trúarbragða, kynhneigðar, kynvitundar eða hjúskaparstöðu.
   • o Birta skráningu eða gefa út nokkra yfirlýsingu er dregur úr kjarki gesta eða virðist sýna að óskað sé fremur eða síður eftir gestum á grundvelli kynþáttar, litarafts, uppruna, þjóðernis, trúarbragða, kynhneigðar, kynvitundar eða hjúskaparstöðu.

  Kynvitund

  Hjá Airbnb áskiljum við notendum okkar ekki tiltekna kynvitund. Við lítum svo á að kyn hvers og eins sé það kyn sem viðkomandi samsamar sig við og/eða tiltekur í notandalýsingu sinni og við ætlumst til að samfélag okkar á Airbnb geri hið sama. Þetta felur í sér að virða persónufornöfnin (hann/hún/hán o.s.frv.) sem notendur innan samfélagsins nota til að lýsa sér.

  • Gestgjafar á Airbnb mega ekki:
   • Hafna bókun gests á grundvelli kynvitundar nema að gestgjafinn deili rými með gestinum (til dæmis baðherbergi, eldhúsi eða sameiginlegu rými).
   • Setja önnur skilyrði eða skilmála á grundvelli kyns nema að gestgjafinn deili rými með gestinum.
   • Birta skráningu eða koma með nokkra yfirlýsingu er auðmýkir gesti eða virðist sýna að óskað sé fremur eða síður eftir gestum á grundvelli kyns, nema gestgjafinn deili rými með gestinum.
  • Gestgjafar á Airbnb mega:
   • Bjóða gestum aðstöðu ef þeir eru af sama kyni og gestgjafinn, en ekki öðru kyni, ef gestgjafinn deilir rými með gestinum.

  Aldur og fjölskyldustaða

  • Gestgjafar á Airbnb mega ekki:
   • Setja mismunandi skilyrði eða hafna bókun vegna aldurs gests eða fjölskyldustöðu þar sem það er bannað með lögum.
  • Gestgjafar á Airbnb mega:
   • Greina frá staðhæfingum um eiginleika húsnæðis (eða það sem vantar) sem gætu orðið til þess að eignin sé óörugg eða óhentug fyrir gesti á tilteknum aldri eða fjölskyldur með börn eða ungbörn.
   • Nefna í skráningu sinni takmarkanir sem gilda um eignina (t.d. húsnæði fyrir eldri borgara) og reglur eða lög sem banna yngri gesti en tiltekið er eða fjölskyldur með börn eða ungbörn.

  Fötlun

  • Gestgjafar á Airbnb mega ekki:
   • Hafna gesti á grundvelli raunverulegrar eða meintrar fötlunar.
   • Setja önnur skilyrði eða skilmála á grundvelli þess að gestur er með fötlun.
   • Leggja eigið mat á það hvort eignin fullnægi þörfum gests með fötlun lítin hinn mögulegi gestur svo á að hún henti sér.
   • Spyrja eftir eðli eða alvarleika fötlunar gests eða þeim ráðstöfunum sem gerðar eru til að koma til móts við fötlun. Ef gestur nefnir hins vegar fötlun sína má gestgjafi, og ætti, að ræða hvort eignin uppfylli þarfir hins mögulega gests.
   • Banna eða takmarka notkun tækja er auka hreyfigetu.
   • Rukka hærri gjöld vegna gesta með fötlun, þ.m.t. gjöld vegna gæludýra ef gesturinn er með hjálpardýr (eins og þjónustudýr eða dýr sem veitir tilfinningalega aðstoð) vegna fötlunarinnar.
   • Birta skráningu eða gefa út nokkra yfirlýsingu er auðmýkir gesti eða virðist sýna að óskað sé fremur eða síður eftir gestum með fötlun.
   • Neita að eiga samskipti við gesti með þeim leiðum er standa til boða, þeirra á meðal hjálpartæki fyrir heyrnarskerta og tölvupóst (fyrir sjónskerta sem nota skjálesara).
   • Neita að veita eðlilega þjónustu, meðal annars með því að sýna ekki sveigjanleika þegar gestir með fötlun fara fram á hóflegar breytingar á húsreglum, svo sem að koma með þjónustudýr sem er nauðsynlegt vegna fötlunar eða að fá að nota laust bílastæði í boði nálægt eigninni. Þegar gestur fer fram á slíka aðlögun skulu gestgjafi og gestur ræða mögulegar leiðir til að tryggja að húsnæðið uppfylli þarfir gestsins og komast að niðurstöðu sem er báðum aðilum ásættanleg.
  • Gestgjafar á Airbnb mega:
   • Greina frá staðhæfingum um aðgengi að húsnæði (eða skort á aðgengi) þannig að gestir með fötlun geti sjálfir metið hvort húsnæðið uppfylli þarfir þeirra.

  Persónulegt val

  • Gestgjafar á Airbnb mega:
   • Að frátöldum þeim tilvikum sem nefnd eru hér að ofan mega gestgjafar á Airbnb hafna bókun á grundvelli þátta sem ekki eru bannaðir með lögum. Sé það ekki bannað með lögum mega gestgjafar á Airbnb til dæmis hafna bókun gesta með gæludýr eða gesta sem reykja.
   • Krefja gesti um það að virða takmarkanir á þeim mat sem neyta má í eigninni (til dæmis getur gestgjafi sem virðir trúarlegar kosher matarhefðir Gyðinga eða gestgjafi sem er grænmetisæta beðið gesti um að fara að slíkum takmörkunum). Þessar takmarkanir ber að taka fram með skýrum hætti í húsreglum. Til dæmis getur gestgjafi á Airbnb hafnað gesti sem vill reykja í húsnæði eða takmarkað fjölda gesta í húsnæði.

  Þegar gestum er hafnað. Gestgjafar ættu að hafa í huga að engum líkar að fá höfnun. Þó að gestgjafi geti haft lögmæta ástæðu fyrir því að hafna mögulegum gesti getur slíkt leitt til þess að meðlimi samfélags okkar finnist hann óvelkominn eða undanskilinn. Gestgjafar ættu að leitast við að bjóða gesti velkomna hver svo sem bakgrunnur þeirra er. Ef uppvíst verður að gestgjafar hafni ítrekað gestum sem tilheyra hópum er njóta verndar (jafnvel þó að ástæðan sem gestgjafar gefi upp sé lögmæt), teljast þeir grafa undan velferð samfélags okkar með því að láta mögulega gesti upplifa sig óvelkomna og vera má að Airbnb loki aðgangi viðkomandi gestgjafa að verkvangi Airbnb.

  Sérstakar leiðbeiningar fyrir gestgjafa utan Bandaríkjanna, Evrópusambandsins og Kanada

  Utan Bandaríkjanna, Evrópusambandsins og Kanada gætu lönd eða samfélög heimilað eða jafnvel krafist þess að fólk aðgreini gesti, til dæmis á grundvelli hjúskaparstöðu, þjóðernisuppruna, kyns eða kynhneigðar, sem stangast á við almenn grundvallarviðhorf okkar gegn mismunun. Í þeim tilfellum krefjumst við þess ekki af gestgjöfum að þeir brjóti lög á svæðinu né að þeir samþykki gesti sem gætu stofnað gestgjafanum í raunverulega og óumdeilanlega hættu vegna handtöku eða líkams- eða eignatjóns. Gestgjafar sem búa á slíkum svæðum ættu að tilgreina í skráningu sinni þessar takmarkanir á möguleikum þeirra á að taka á móti tilteknum gestum til þess að væntanlegum gestum sé það ljóst og til þess að Airbnb geti staðfest nauðsyn þess að grípa til slíkra aðgerða. Þegar koma þarf slíkum takmörkunum til skila ætlumst við til þess að gestgjafar noti hugtök sem eru skýr, byggja á staðreyndum og eru ekki niðrandi. Rógur og móðganir eiga hvorki heima á verkvangi okkar né í samfélagi okkar.

  Hvað gerist ef gestgjafi fylgir ekki stefnu okkar í þessum málum?

  Ef skráning hefur að geyma skrif sem brjóta í bága við stefnu þessa gegn mismunun mun gestgjafi verða beðinn um að fjarlægja þau skrif og staðfesta skilning sinn á, og vilja til, að fylgja þessari stefnu og meginreglum þeim sem liggja henni til grundvallar. Airbnb getur einnig að eigin mati gripið til ráðstafana sem geta verið allt að því að loka á aðgang gestgjafa að verkvangi Airbnb.

  Ef gestgjafi hafnar gesti með óeðlilegum hætti á grundvelli þess að gestur tilheyri hópi sem nýtur sérstakrar verndar í lögum eða notar orðfæri sem sýnir að athafnir hans eða hennar voru grundvallaðar á þáttum sem bannaðir eru samkvæmt þessari stefnu mun Airbnb grípa til ráðstafana til að framfylgja þessari stefnu, sem geta verið allt að því að loka á aðgang gestgjafa að verkvangi Airbnb.

  Airbnb samfélaginu vex stöðugt fiskur um hrygg og við munum tryggja að stefnur og vinnubrögð Airbnb samræmist mikilvægasta markmiði okkar: Að tryggja að gestir og gestgjafar upplifi að vel sé tekið á móti þeim og að þeim sé sýnd virðing í öllum samskiptum á verkvangi Airbnb. Almenningur, samfélag okkar og við sjálf búumst ekki við minna.

  Annað til að hafa í huga

  Stefna gegn mismunun á við um allt sem viðkemur rekstri Airbnb. Okkur er ljóst að þegar kemur að fjölbreyttu framboði í samfélagi Airbnb þarf að hafa fleira í huga. Hér nefnum við nokkur dæmi um slík tilvik:

  Upplifanir

  Undanþága vegna kyns:

  • Upplifunargestgjafar á Airbnb mega bjóða upplifanir þar sem allir eru sama kyns sé þess þörf til að skapa öruggt umhverfi (þar sem hvorki er ýtt undir skaða né hættu og ekki er brotið gegn lögum), vernda öryggi og friðhelgi þátttakenda og/eða fylgja lagaskilyrðum eða menningarhefðum.

  Aðgengi / fötlun / eðlileg aðlögun:

  Vegna fjölbreytts framboðs á upplifunum gætu upplifunargestgjafar á Airbnb þurft að spyrja um getu gests til að taka þátt í tilteknum líkamlegum athöfnum eða spyrja út í þarfir gests til að geta aðlagað upplifanir sínar á sem bestan hátt. Við hvetjum einnig upplifunargestgjafa til að:

  • Greina rétt frá því sem er gert í upplifuninni svo að gestir geti sjálfir metið hvort upplifunin sé það sem þeir vilja.
  • Eiga í virkum samskiptum við gesti sem hafa greint frá fötlun og/eða hafa spurningar varðandi aðgengi upplifunar ásamt því að taka tillit til eðlilegra beiðna um aðlögun.
  • Leita lausna til að verða við beiðnum um eðlilega aðlögun þar sem það veldur ekki verulegum breytingum á eðli afþreyingarinnar.
  Fékkstu þá aðstoð sem þú þurftir?