Haltu áfram til að sjá tillögur að niðurstöðum

  Þjónustugjöld Airbnb

  Við innheimtum þjónustugjald þegar bókun er staðfest til að Airbnb virki snurðulaust og til að standa straum af kostnaði við þjónustu eins og þjónustuveri sem er opið allan sólarhringinn.

  Gjaldskrá fyrir gistingu er tvenns konar: Skipt gjald og óskipt gjald gestgjafa.

  1. Skipt gjald

  Þetta er algengasta gjaldskráin og er gjaldinu skipt á milli gestgjafans og gestsins.

  Þjónustugjald gestgjafa

  Þjónustugjald flestra gestgjafa er 3% en sumir greiða meira, þar á meðal:

  • Gestgjafar í Airbnb Plús
  • Gestgjafar með eignir á skrá á Ítalíu
  • Gestgjafar með ofurstranga afbókunarreglu

  Gjaldið er reiknað miðað við millisamtölu bókunarinnar (gistináttaverði ásamt ræstingagjaldi og gjaldi fyrir viðbótargesti, ef við á, en fyrir gjöld Airbnb og skatta) og það er dregið sjálfkrafa af útborgun til gestgjafans.

  Til að skoða þjónustugjaldið fyrir bókun:

  1. Opnaðu færsluskrá
  2. Veldu bókunarkóðann
  3. Finna má þjónustugjald Airbnb undir útborgun

  Gestagjald

  Þjónustugjöld gesta eru flest lægri en 14,2% af millisamtölu bókunarinnar (gistináttaverði ásamt ræstingagjaldi ásamt gjaldi fyrir viðbótargesti, ef við á, en að undanskildum gjöldum Airbnb og sköttum). Gjaldið fer eftir ýmsum þáttum og er sýnt á greiðslusíðunni áður en þú bókar svo að þú vitir við hverju þú mátt búast.

  2. Óskipt gjald gestgjafa

  Í þessari gjaldskrá er allt gjaldið dregið frá útborgun til gestgjafans. Gjaldið er yfirleitt 14–16% en gestgjafar í Airbnb Plús og gestgjafar með ofurstranga afbókunarreglu gætu borgað hærra gjald. Það er 10% fyrir skráningar á meginlandi Kína.

  Þetta gjald er skyldubundið fyrir hótel og nokkrar aðrar tegundir gestgjafa, svo sem gestgjafa með hugbúnaðartengingu, nema flestar skráningar þeirra séu í Bandaríkjunum, Kanada, á Bahamaeyjum, í Mexíkó, Argentínu, Taívan eða Úrúgvæ.

  VSK

  Lög hvers lögsagnarumdæmis ráða því hvort VSK er innheimtur af ofangreindum gjöldum. VSK er innifalinn í innheimtu þjónustugjaldi þar sem hann á við.

  Athugaðu: Gjöld vegna eigna í Airbnb Luxe eru meðhöndluð sérstaklega.

  Fékkstu þá aðstoð sem þú þurftir?

  Greinar um tengt efni