Auktu viðskiptin með Airbnb

Mótaðu framtíð ferðalaga með verkfærum faggestgjafa

Alþjóðlegt ferðasamfélag

Náðu til samfélags gesta sem vill innilega gestrisni

Airbnb er meistari skammtímaleigu og hefur hjálpað okkur að auka bókanir utan háannatímans.“

Galen Newman, Sandbanks Vacations & Tours

Airbnb er meistari skammtímaleigu og hefur hjálpað okkur að auka bókanir utan háannatímans.“

Galen Newman, Sandbanks Vacations & Tours

Markaðsmiðun er okkur mikilvæg og Airbnb hjálpar okkur að ná til fleira fólks sem vill gera eitthvað einstakt.“

Jessie Burke, The Society Hotel

Markaðsmiðun er okkur mikilvæg og Airbnb hjálpar okkur að ná til fleira fólks sem vill gera eitthvað einstakt.“

Jessie Burke, The Society Hotel

Verkfæri sem henta því hvernig þú vinnur

Bestaðu margar skráningar í einu með eiginleikum fyrir fagaðila

Eiginleikar til að auka skilvirkni

Við höfum útbúið nýja virkni til að hjálpa þér að gera reksturinn sem bestan á Airbnb. Uppfærðu margar skráningar í einu, settu reglur um verð og framboð og hafðu umsjón með fjölda bókana í einu; og gerðu þetta allt með einföldu notendaviðmóti.

Eiginleikar til að auka skilvirkni

Við höfum útbúið nýja virkni til að hjálpa þér að gera reksturinn sem bestan á Airbnb. Uppfærðu margar skráningar í einu, settu reglur um verð og framboð og hafðu umsjón með fjölda bókana í einu; og gerðu þetta allt með einföldu notendaviðmóti.

Fleiri leiðir en áður til að tengjast

Fáðu aðgang að háþróuðum eiginleikum beint í gegnum verkvang okkar eða með því að nota fyrirliggjandi hugbúnað. Við eigum í samstarfi við hugbúnaðarhús um allan heim svo að þú getur tengt reksturinn og séð um hann á Airbnb. Aðalhugbúnaðarhúsin sem við vinnum með styðja alla virkni sem við bjóðum.

Fleiri leiðir en áður til að tengjast

Fáðu aðgang að háþróuðum eiginleikum beint í gegnum verkvang okkar eða með því að nota fyrirliggjandi hugbúnað. Við eigum í samstarfi við hugbúnaðarhús um allan heim svo að þú getur tengt reksturinn og séð um hann á Airbnb. Aðalhugbúnaðarhúsin sem við vinnum með styðja alla virkni sem við bjóðum.

Viltu hefjast handa?

Það kostar ekki neitt að skrá eign og þjónustugjöldin eru lág til að koma þér af stað

Skráðu beint á Airbnb

Fáðu aðgang að verkfærum okkar fyrir faggestgjafa

Komdu á hugbúnaðartengingu

Yfirfarðu yfirlit yfir samþætta samstarfsaðila okkar

Öll sú aðstoð sem þú þarft

Leitaðu ráða á blogginu okkar eða aðstoðar hjá starfsfólki okkar um allan heim

Algengar spurningar

Hverjir geta notað þessi verkfæri?

Þessi verkfæri eru smíðuð fyrir gestgjafa með margar skráningar, sem stjórna teymum, eða hvern þann sem hefur áhuga á að stækka gistirekstur sinn á Airbnb. Þar á meðal einstaklinga, umsjónarmenn fasteigna, hönnunarhótel og gistiheimili. Þú getur eftir sem áður verið gestgjafi á Airbnb ef þessi lýsing á ekki við um þig. Frekari upplýsingar

Milli hvaða afbókunarreglna get ég valið?

Þú getur valið milli fimm mismunandi afbókunarregla. Við höfum samið tvær reglur sem eru einungis í boði fyrir gestgjafa sem nota verkfæri fagmanna. Frekari upplýsingar

Hvernig næ ég tengingu með fyrirliggjandi hugbúnaði?

Ef þú notar hugbúnað sem er tengdur Airbnb með API, getur þú birt eignir og stjórnað þeim beint í gegnum eignaumsýslukerfið þitt (PMS) eða markaðstorg (CM). Frekari upplýsingar

Hver eru gjöld Airbnb?

Sem stendur er þjónustugjaldi annaðhvort skipt milli gestgjafa og gesta eða lagt á gestgjafann einan og sér. Frekari upplýsingar

Hvernig verndið þið gestgjafa á Airbnb?

Við erum með ýmsar leiðir og reglur til að byggja traust og stuðla að því að samfélagslega markaðssvæðið okkar sé gagnsætt. Við krefjumst þess að bæði gestgjafar og gestir leggi fram vottaðar upplýsingar og allir eiga möguleika á að skrifa umsögn að ferð lokinni, til þess að gestir beri ábyrgð á því að koma fram af virðingu við gestgjafa og heimili þeirra. Gestgjafaábyrgð Airbnb veitir gestgjafa vernd upp á allt að USD 1.000.000 vegna skemmda á ákveðnum eignum í þeim sjaldgæfu tilvikum að tjón af völdum gesta sé hærra en tryggingarfé eða ef ekkert tryggingarfé er til staðar. Að lokum, gestgjafatrygging er hönnuð til að vernda þig gegn skaðabótaskyldu ef gestir þínir slasast eða valda eignatjóni. Hún er sjálfkrafa innifalin sem hluti af Airbnb-aðgangi þínum. Frekari upplýsingar

Hvernig fæ ég greitt fyrir bókanir?

Airbnb typically releases your payout about 24 hours after your guest’s scheduled check-in time. If your guest is staying for 28 or more nights, payouts for that reservation are released monthly. Learn more

Viltu fá meiri aðstoð?

Þjónustuver okkar er til reiðu um allan heim