Framlínugisting fyrir viðbragðsaðila vegna COVID-19

Hvað er framlínugisting?

Með Airbnb.org geta gestgjafar boðið COVID-viðbragðsaðilum gistingu nær vinnustað sínum eða í öruggri fjarlægð frá fjölskyldum sínum.

Hvað er framlínugisting?

Með Airbnb.org geta gestgjafar boðið COVID-viðbragðsaðilum gistingu nær vinnustað sínum eða í öruggri fjarlægð frá fjölskyldum sínum.

Fyrir hverja er hún?

Framlínugisting býðst viðbragðsaðilum sem tengjast einhverjum samstarfsaðila Airbnb.org og þurfa á gistiaðstöðu að halda.

Fyrir hverja er hún?

Framlínugisting býðst viðbragðsaðilum sem tengjast einhverjum samstarfsaðila Airbnb.org og þurfa á gistiaðstöðu að halda.

Hvernig hægt er að hjálpa

Hefurðu áhuga á að taka á móti COVID-viðbragðsaðilum? Þú þarft að vera núverandi gestgjafi á Airbnb sem getur boðið upp á heila eign.

Hvernig hægt er að hjálpa

Hefurðu áhuga á að taka á móti COVID-viðbragðsaðilum? Þú þarft að vera núverandi gestgjafi á Airbnb sem getur boðið upp á heila eign.

Svör við spurningum

Kynntu þér betur þjónustuna og hvernig þú getur hýst COVID-viðbragðsaðila.

Framlínugisting og Airbnb.org

Þjónustan fyrir framlínugistingu er að verða hluti af Airbnb.org, samtökum af tegundinni 501(c)(3) sem eru ekki rekin í hagnaðarskyni, til að beisla mátt deilihagkerfisins þegar hætta steðjar að.